Zapraszamy do kontaktu telefonicznego: +48 605 844 123 i mailowego: biuro@mamdrewno.pl biuro@mamdach.pl

Techniki oceny i naprawy uszkodzeń więźb dachowych

Długotrwała eksploatacja budynku prowadzi do intensyfikacji naturalnego procesu niszczenia wykorzystanych do jego wzniesienia materiałów, co przekłada się na pogorszenie ich parametrów. Jest to wynikiem nie tylko starzenia się poszczególnych komponentów, ale również powstawania w nich postępujących uszkodzeń będących następstwem oddziaływań mechanicznych np. wskutek naporu wiatru, przedostawania się wody i wilgoci czy zjawisk korozyjnych. Prawidłowość ta dotyczy również dachów, na których z czasem swoje właściwości użytkowe tracą nie tylko warstwy termoizolacyjne czy elementy pokrycia, ale również konstrukcja nośna, czyli więźba dachowa. W Poznaniu wszystkie komponenty potrzebne do budowy lub naprawy dachów można znaleźć w ofercie firmy M.A.M Drewno/Dach. Przekonajmy się, jak sprawdzić stan dachu i wykonać jego remont.

Co trzeba wiedzieć o kontroli kondycji dachu i jego uszkodzeniach?

Uszkodzenia więźby dachowej lub poziom jej zużycia można skontrolować podczas oględzin dachu. W grę mogą tu wchodzić m.in. pojawianie się zgnilizny drewna, występowanie pleśni lub innych rodzajów grzybów i ślady obecności owadów żywiących się drewnem. Powodem do niepokoju jest też inna barwa drewna w niektórych miejscach. Problemem będą też zniszczenia mechaniczne – deformacje, pęknięcia, szczeliny – oraz ubytki, jeżeli chodzi o złącza między elementami.

W jaki sposób naprawia się więźbę dachową?

Sposób naprawy więźby dachowej jest uzależniony od rodzaju i rozległości uszkodzeń. W przypadku pojawienia się grzybów podstawą będzie wyeliminowanie wpływu czynników, które do tego doprowadziły, a więc zwykle nadmiernej wilgotności, jak również usunięcie zainfekowanych fragmentów. Podobnie będzie w przypadku inwazji owadów, jednak wówczas najistotniejsze okaże się ich wyeliminowanie za sprawą działania wysoką albo niską temperaturą czy podawania środków biobójczych. Poza wymianą fragmentów więźby trzeba tu pamiętać o ich właściwej impregnacji.